Onderzoek preparaten

Klik hier voor ons eigen onderzoek tussen verschillende preparaten

Onlangs in de Volkskrant verschenen

"Veel pillen tegen gewrichtspijn missen beloofde kraakbeen"

In de Volkskrant verscheen onlangs een bericht over glucosamine combinatiepreparaten van verschillende merken die niet de juiste hoeveelheden chondroitine bevatten zoals vermeld op het etiket. Een en ander kwam aan het licht door een onderzoek dat gedaan is door Univerversity of Lancaster. Het ging o.a. om diverse huismerken, HEMA, Etos en Kruidvat.

Over welke teksten gaat het?

Welke preparaten zijn wel goed?

De methoden die momenteel onder de aandacht zijn, zijn de zogenaamde CPC methode, methoden gebaseerd op optische rotatie en een relatief nieuwe specifieke HPLC methode.

De CPC methode is gebaseerd op het meten van de troebelheid die ontstaat wanneer het reagens cetylpyridiniumchloride (CPC) aan een oplossing chondroïtinesulfaat wordt toegevoegd. Deze methode is niet selectief voor chondroïtinesulfaat omdat CPC hetzelfde resultaat kan geven door te reageren met andere stoffen in de oplossing, zoals sulfaten. Daarbij is deze methode niet bruikbaar om de origine te achterhalen. Het voordeel van deze methode is dat deze is opgenomen in de Europese farmacopee, en daarmee impliceert gevalideerd te zijn volgens internationale richtlijnen. (Bron: Frutarom)

Optische rotatie is een methode die ter bepaling van de herkomst (haai, varken, rund of kip) aangegeven wordt in de farmacopee. Echter, ook deze methode is gevoelig voor beïnvloeding door andere componenten. Bovendien zijn de resultaten niet bruikbaar voor een kwantitatieve analyse. (Bron: Frutarom, TNO Kwaliteit van Leven)
Recentelijk zijn er selectieve methoden ontwikkeld waarmee zowel herkomst als concentratie van het chondroïtinesulfaat kan worden bepaald. Deze methoden worden gekarakteriseerd door een enzymatische voorbewerking van monsters met chondroïtinase ABC, die leidt tot specifieke reactieproducten op basis waarvan de herkomst afgeleid kan worden. De reactieproducten kunnen met een specifieke HPLC methode geïdentificeerd worden en tegenwoordig ook gekwantificeerd. Tevens worden in combinatie met deze HPLC methode ook andere technieken toegepast voor de kwantificering. Een voorbeeld hiervan is electroforese. (Bron: Frutarom)

Binnen Europa, maar ook daarbuiten, zijn er diverse laboratoria waar chondroïtinesulfaatpreparaten op deze nieuwe manier onderzocht worden. Naast TNO zijn er meerdere laboratoria die de methode in-house gevalideerd hebben voor bepaalde matrices zoals poeders en tabletten (Bron: Frutarom). Wanneer u een analyse laat uitvoeren, of daarover navraag doet bij uw leverancier of producent, let er dan op dat de gebruikte methode gevalideerd is voor de matrix waarin u chondroïtinesulfaat aanbiedt.

Deze nieuwe enzymatische HPLC methode is nog niet opgenomen in de farmacopee. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit te zijner tijd zal gebeuren.

Welke combinatie preparaten hebben wel de beloofde chondroitine?

De lijst van goedgekeurde preparaten zal niet volledig zijn maar hieronder ziet u de goedgekeurde preparaten: Treedo, Atrimove en Vitalize