Opneembaarheid glucosamine

Glucosaminesulfaat wordt goed opgenomen in het maagdarmkanaal en is veilig in gebruik. Er zijn geen vervelende bijwerkingen bekend, ook niet bij het gebruik op lange termijn of bij doseringen die boven normaal liggen.